Chế độ sáng

Điều khoản dịch vụ

Tại SmallSeoTools.com, chúng tôi nhận thức sâu sắc về sự tin tưởng mà bạn đặt vào chúng tôi và trách nhiệm của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Là một phần của trách nhiệm này, chúng tôi chia sẻ với bạn những thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các công cụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi, lý do chúng tôi thu thập thông tin đó và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng các công cụ dựa trên web của SmallSeoTools.com, bạn đồng ý với các thông lệ về dữ liệu được mô tả trong “Điều khoản dịch vụ” này.

Sử dụng thông tin cá nhân

Nếu bạn đăng ký nhận email hoặc bản tin của chúng tôi, SmallSeoTools.com có thể sử dụng địa chỉ email có thể nhận dạng cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác do SmallSeoTools.com và các chi nhánh của nó cung cấp. SmallSeoTools.com cũng có thể liên hệ với bạn thông qua các cuộc khảo sát để tiến hành nghiên cứu ý kiến của bạn về các dịch vụ hiện tại hoặc các dịch vụ mới tiềm năng. Xin lưu ý rằng nếu bạn trực tiếp tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm cá nhân thông qua blog SmallSeoTools.com, thì điều đó có thể trao quyền cho người khác thu thập và sử dụng dữ liệu này.

SmallSEOTools.com không bán, thuê hay cho các nhóm thứ ba thuê dach sách khách hàng của mình. SmallSeoTools.com đôi khi có thể liên hệ với bạn thay mặt cho các đối tác kinh doanh bên ngoài về một ưu đãi cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, thông tin nhận dạng cá nhân duy nhất của bạn (e-mail, tên, địa chỉ, số điện thoại) sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Ngoài ra, SmallSeoTools.com có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác đáng tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện phân tích thống kê, gửi cho bạn email hoặc thư bưu điện, cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp việc giao hàng. Các bên thứ ba như vậy bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này cho SmallSeoTools.com và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin của bạn.

SmallSeoTools.com sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi luật pháp yêu cầu hoặc với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của luật pháp hoặc tuân thủ quy trình pháp lý phục vụ trên SmallSeoTools.com hoặc trang web; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của SmallSeoTools.com (bao gồm cả việc thực thi thỏa thuận này); và, (c) hành động trong các trường hợp cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng SmallSeoTools.com hoặc công chúng.

Bộ sưu tập thông tin

Tất cả dữ liệu được thu thập bởi công cụ SmallSeoTools.com có thể được truy cập thủ công bằng một số phương tiện khác có sẵn trực tuyến công khai (Tra cứu Whois, Trang được lưu trong bộ nhớ cache của Google, v.v.). Đó là lý do tại sao mọi báo cáo được tạo trên SmallSeoTools.com đều được coi là 'công khai' và do đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Hơn nữa, nó có thể được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm. SmallSeoTools.com thu thập và sử dụng thông tin trang web để vận hành các công cụ của mình và cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP, tên miền, khách truy cập ước tính, phân tích SEO trong và ngoài trang web, khả năng sử dụng, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu. Thông tin này được SmallSeoTools.com sử dụng cho hoạt động dịch vụ của mình và để cung cấp số liệu thống kê chung về việc sử dụng các tiện ích web của SmallSeoTools.com.

Những hạn chế

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

  • Phân phối nội dung của SmallSEOTools.com cho bất kỳ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn việc biên dịch cơ sở dữ liệu nội bộ, phân phối lại hoặc sao chép nội dung bằng báo chí hoặc phương tiện truyền thông hoặc thông qua bất kỳ hệ thống mạng, cáp hoặc vệ tinh thương mại nào.
  • Tạo các sản phẩm phái sinh, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời, điều chỉnh, dịch, truyền, sắp xếp, sửa đổi, sao chép, gộp, bán, cấp phép phụ, xuất, hợp nhất, chuyển giao, điều chỉnh, cho mượn, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chia sẻ, thuê ngoài, lưu trữ, xuất bản, cung cấp cho bất kỳ người nào hoặc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần nội dung/công cụ, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, có thể là vật lý, điện tử hoặc cách khác.
  • Cho phép, cho phép hoặc làm bất kỳ điều gì vi phạm hoặc làm phương hại đến quyền sở hữu của Công ty hoặc của người cấp phép cho Công ty hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập nội dung/công cụ. Các hạn chế được nêu trong Thỏa thuận này sẽ không áp dụng trong phạm vi giới hạn của các hạn chế bị cấm theo luật hiện hành.
  • Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng phần mềm lấy trang web tự động (còn được gọi là phần mềm tải xuống trang web hoặc phần mềm sao chép trang web) để lưu nhiều trang từ trang web cho bất kỳ mục đích sử dụng nào, kể cả xem ngoại tuyến.
  • Sử dụng bot.
  • Sử dụng phần mềm chặn quảng cáo để ngăn tải và hiển thị quảng cáo từ trang web.

từ chối trách nhiệm

Các công cụ do SmallSeoTools.com cung cấp không có ý định gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho bất kỳ người dùng cá nhân hoặc chuyên nghiệp nào.

Hơn nữa, thông tin trong tài liệu này nhằm cung cấp các hướng dẫn chung về các vấn đề cùng quan tâm. Khách truy cập được khuyến khích tham khảo ý kiến của các chuyên gia SEO và nhận lời khuyên về các vấn đề cụ thể trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. SmallSeoTools.com từ chối mọi trách nhiệm đối với việc sử dụng các kết quả do các công cụ của nó tạo ra. Ngoài ra, nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự kiện, kết quả hoặc đầu ra nào mà người dùng hiểu sai.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

SmallSeoTools.com sử dụng nhiều quy trình và công nghệ bảo mật khác nhau để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. SmallSeoTools.com đóng chặt những thông tin định danh cá nhân mà bạn cung cấp trên các máy chủ trong một môi trường an toàn và được kiểm soát, bảo vệ khỏi những truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Khi thông tin cá nhân (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) được truyền đến các trang web khác, nó sẽ được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL).

Những thay đổi đối với Tuyên bố này

SmallSeoTools.com sẽ thỉnh thoảng cập nhật Điều khoản Dịch vụ này để phản ánh phản hồi của công ty và khách hàng. SmallSeoTools.com khuyến khích bạn định kỳ xem lại Điều khoản Dịch vụ này để được thông báo về cách SmallSeoTools.com bảo vệ thông tin của bạn. Khi một thay đổi như vậy được thực hiện, chúng tôi sẽ cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” bên dưới. Việc sử dụng trang web SmallSEOTools.com cho thấy bạn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này.

Cập nhật mới nhất

Ngày 25 tháng 1 năm 2023.

NHƯ ĐƯỢC THẤY TRÊN:

Bạn có thể thích các công cụ & ứng dụng phổ biến nhất của chúng tôi
Đăng ký Bản tin của chúng tôi và luôn cập nhật