Tryb światła

Warunki korzystania z usług

W SmallSeoTools.com jesteśmy w pełni świadomi zaufania, jakim nas obdarzasz, oraz naszej odpowiedzialności za ochronę Twojej prywatności. W ramach tej odpowiedzialności dzielimy się z Tobą, jakie informacje zbieramy, gdy korzystasz z narzędzi oferowanych na naszej stronie internetowej, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z narzędzi internetowych SmallSeoTools.com, wyrażasz zgodę na praktyki dotyczące danych opisane w niniejszych „Warunkach świadczenia usług”.

Wykorzystanie danych osobowych

Jeśli subskrybujesz nasze e-maile lub biuletyn, SmallSeoTools.com może wykorzystywać Twój osobisty adres e-mail, aby informować Cię o innych produktach lub usługach oferowanych przez SmallSeoTools.com i jej podmioty stowarzyszone. SmallSeoTools.com może również kontaktować się z Tobą za pośrednictwem ankiet w celu przeprowadzenia badań dotyczących Twojej opinii na temat obecnych usług lub potencjalnych nowych usług. Należy pamiętać, że bezpośrednie ujawnienie danych osobowych lub poufnych danych osobowych za pośrednictwem bloga SmallSeoTools.com może upoważnić innych do gromadzenia i wykorzystywania tych danych.

SmallSEOTOols.com nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi swoich list klientów stronom trzecim. SmallSeoTools.com może od czasu do czasu kontaktować się z Tobą w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych w sprawie konkretnej oferty, która może Cię zainteresować. W takich przypadkach Twoje unikalne dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu) nie są przekazywane stronom trzecim. Ponadto SmallSeoTools.com może udostępniać dane zaufanym partnerom, aby pomóc nam w przeprowadzeniu analizy statystycznej, wysłaniu wiadomości e-mail lub poczty, zapewnieniu obsługi klienta lub zorganizowaniu dostaw. Takim stronom trzecim zabrania się wykorzystywania danych osobowych, z wyjątkiem świadczenia tych usług na SmallSeoTools.com, i są one zobowiązane do zachowania poufności informacji.

SmallSeoTools.com ujawni Twoje dane osobowe bez powiadomienia, tylko jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do: (a) przestrzegania nakazów prawa lub postępowania sądowego prowadzonego na SmallSeoTools.com lub witryna; (b) chronić i bronić praw lub własności SmallSeoTools.com (w tym egzekwowanie niniejszej umowy); oraz (c) działać w wyjątkowych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników SmallSeoTools.com lub społeczeństwa.

Zbieranie informacji

Dostęp do wszystkich danych zebranych przez narzędzie SmallSeoTools.com można uzyskać ręcznie za pomocą kilku innych środków publicznie dostępnych online (wyszukiwanie Whois, strony w pamięci podręcznej Google itp.). Dlatego każdy raport wygenerowany na SmallSeoTools.com jest uważany za „publiczny” i dlatego jest przechowywany w naszej bazie danych. Ponadto może być indeksowana przez wyszukiwarki. SmallSeoTools.com gromadzi i wykorzystuje informacje o witrynach do obsługi swoich narzędzi i świadczenia usług, o które prosiłeś. Informacje te mogą obejmować: adres IP, nazwy domen, szacunkową liczbę odwiedzających, analizę SEO w witrynie i poza nią, użyteczność, czasy dostępu i adresy witryn odsyłających. Informacje te są wykorzystywane przez SmallSeoTools.com do działania jego usługi i do dostarczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z narzędzi sieciowych SmallSeoTools.com.

Ograniczenia

Zgadzasz się, że nie będziesz:

  • Rozpowszechniać treści SmallSEOTOols.com w jakimkolwiek celu, w tym między innymi kompilować wewnętrzną bazę danych, redystrybucję lub reprodukcję treści przez prasę lub media lub za pośrednictwem dowolnej sieci komercyjnej, systemu kablowego lub satelitarnego.
  • Tworzenie dzieł pochodnych, inżynieria wsteczna, dekompilacja, dezasemblacja, adaptacja, tłumaczenie, transmisja, aranżacja, modyfikacja, kopiowanie, łączenie, sprzedawanie, udzielanie sublicencji, eksport, łączenie, przenoszenie, adaptacja, pożyczanie, wynajmowanie, dzierżawienie, przypisywanie, udostępnianie, zlecać, hostować, publikować, udostępniać jakiejkolwiek osobie ani w inny sposób wykorzystywać, bezpośrednio lub pośrednio, treści/narzędzi w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, fizycznymi, elektronicznymi lub innymi.
  • Zezwalaj, zezwalaj lub rób wszystko, co naruszyłoby lub w inny sposób naruszyłoby prawa własności Firmy lub jej licencjodawców lub umożliwiłoby osobom trzecim dostęp do treści/narzędzi. Ograniczenia określone w niniejszej Umowie nie mają zastosowania w ograniczonym zakresie ograniczeń zabronionych przez obowiązujące prawo.
  • Używać lub próbować używać automatycznego oprogramowania do pobierania stron internetowych (znanego również jako narzędzie do pobierania stron internetowych lub oprogramowanie do kopiowania stron internetowych) w celu zapisania wielu stron z witryny internetowej do dowolnego użytku, w tym przeglądania w trybie offline.
  • Używaj botów.
  • Używaj oprogramowania blokującego reklamy, aby uniemożliwić ładowanie i wyświetlanie reklam ze strony internetowej.

Zastrzeżenie

Narzędzia dostarczane przez SmallSeoTools.com nie mają na celu spowodowania jakichkolwiek szkód osobistych lub zawodowych jakiegokolwiek użytkownika.

Ponadto informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu dostarczenie ogólnych wskazówek w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Odwiedzających zachęca się do skonsultowania się z ekspertami SEO i zasięgnięcia porady w konkretnych kwestiach przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. SmallSeoTools.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie wyników generowanych przez jego narzędzia. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek fakty, wyniki lub dane wyjściowe niezrozumiane przez użytkowników.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

SmallSeoTools.com korzysta z różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. SmallSeoTools.com zabezpiecza dane osobowe, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Gdy dane osobowe (takie jak numer karty kredytowej) są przesyłane do innych witryn internetowych, są one chronione za pomocą szyfrowania, takiego jak protokół SSL (Secure Socket Layer).

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

SmallSeoTools.com od czasu do czasu aktualizuje niniejsze Warunki świadczenia usług, aby odzwierciedlić opinie firmy i klientów. SmallSeoTools.com zachęca do okresowego przeglądania niniejszych Warunków świadczenia usług, aby uzyskać informacje o tym, jak SmallSeoTools.com chroni Twoje informacje. Gdy taka zmiana zostanie wprowadzona, zaktualizujemy datę „ostatniej aktualizacji” poniżej. Korzystanie ze strony SmallSEOTOols.com oznacza akceptację niniejszych Warunków świadczenia usług.

Ostatnio zaktualizowany

25 stycznia 2023 r.

JAK WIDAĆ NA:

Nasze najpopularniejsze narzędzia i aplikacje mogą Ci się spodobać
Zapisz się do naszego Newslettera i bądź na bieżąco